מושגים הקשורים למשכורת העובדים

כבעלי עסק – השכר של העובדים הוא אחד התחומים החשובים ביותר שעלינו להשקיע תשומת לב בו.

בסופו של דבר, העובדים הם ההון האנושי המרכזי של העסק. כדי לשמור על כוח עבודה איכותי, מוטיבציה גבוהה ויחסי עבודה תקינים, חשוב להקפיד על תשלום נכון של השכר, הכולל את כל המרכיבים המגיעים לעובדים על פי חוק.

מועדי תשלום השכר עובדים חודשיים קבועים (במשכורת חודשית קבועה) זכאים לקבל את שכרם עם תום החודש שבעדו הוא משולם, כאשר מקובל לשלם את השכר ביום הראשון של החודש העוקב. עובדים זמניים/שעתיים/לפי תפוקה שעבדו רק חלק מהחודש, זכאים לקבל את שכרם בתום מחצית החודש בו הועסקו, אלא אם חל עליהם הסכם קיבוצי או חוזה עבודה הקובע מועד תשלום אחר.

איחור בתשלום שכר שלא שולם תוך 9 ימים לאחר המועד הקבוע לתשלומו מוגדר כ"שכר מולן", המזכה את העובד לתבוע פיצויים משעת האיחור בתשלום.

מרכיבי השכר כולל את תשלומים הבאים: שכר עבור תקופות לימוד/הדרכה, גמול שעות נוספות/עבודה במשמרות, דמי הבראה (לפי ותק), תשלום עבור ימי חופשה שנתית, דמי מחלה (50% משכר רגיל לימים 2-3, 100% מהיום ה-4), תוספות שכר של 50% לעבודה בימי מנוחה/חג, והחזר הוצאות נסיעה.

ניכויים מהשכר: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, הפרשות חובה לפנסיה (6% מהשכר לקרן פנסיה), הפרשות לקופות גמל (לפי החלטת המעסיק), הפרשות לקרן השתלמות (לפי המעסיק), וכל ניכוי אחר רלוונטי.

המעסיק מחויב על-פי חוק למסור לעובד תלוש שכר מפורט, הכולל את כל הפרטים הבאים: ותק העובד, תקופת העבודה המשולמת (ימים/שעות), ימי חופשה/מחלה שנוצלו והיתרה, שכר רגיל ושעות נוספות, סך התשלומים החייבים במס, דמי הבראה/חופשה/מחלה ששולמו, החזר נסיעות, ניכויים (מס/ביטוח לאומי/פנסיה/גמל/אחרים), הפרשות המעסיק לפנסיה/קרן, ופרטים מזהים של העובד והמעסיק. אי מסירת תלוש שכר כחוק היא עבירה פלילית.

התלוש חיוני לבירורי שכר מול המעסיק, תביעת זכויות מביטוח לאומי, ובירורים בעת פיטורים. הוא מאפשר לעובד לוודא קבלת מלוא הזכויות המגיעות לפי החוק.


ככל שנשקיע תשומת לב גדולה יותר בהסדרת תשלומי השכר לעובדים, כך נוכל לשמר כוח אדם משובח ולהימנע מתביעות יקרות. די בטיפול שוטף, עמידה בחוק והפקת תלושי שכר מדויקים כדי להגן על העסק מפני צרות רבות בנושא זה.

**חשוב לשים לב שהמידע שמופיע כאן הוא מידע כללי וחלקי.