תזרים מזומנים – איך מתחילים?


תזרים המזומנים הוא לב ליבו של כל עסק והמפתח להבטחת קיומו וצמיחתו לאורך זמן. ללא תזרים מזומנים חיובי ויציב, העסק פשוט לא יכול לשרוד.

אבל מה בעצם תזרים מזומנים ומדוע הוא כל כך קריטי?

תזרים המזומנים הוא דו"ח המרכז את כל תנועות הכסף של העסק בתקופה נתונה – בדרך כלל חודש או רבעון. הדו"ח מפרט מהן ההכנסות שנכנסו לעסק (ממכירות, החזרי מע"מ וכד') ומהן ההוצאות שיצאו מהעסק (תשלומים לספקים, הוצאות שכר, שכ"ד, מיסים ועוד).

על ידי חישוב הפער בין ההכנסות להוצאות, ניתן לראות אם יש עודף או גירעון בתזרים המזומנים. עודף מזומנים חיובי מראה שבאותו חודש/רבעון נכנס יותר כסף לעסק ממה שיצא ממנו. גירעון שלילי פירושו שיותר כסף יצא מהעסק מאשר נכנס אליו.

מדוע חשוב לעקוב אחר תזרים המזומנים?

מדוע חשוב לעקוב אחר תזרים המזומנים?

תזרים מזומנים חיובי הוא המפתח לבריאותו וקיומו של כל עסק. הוא מספק את הנזילות הנדרשת כדי:

לשלם הוצאות שוטפות כמו שכר עובדים, חשבונות ספקים, שכ"ד ועוד. אם אין מזומנים לשלם הוצאות אלה העסק עלול לקרוס.
להחזיר הלוואות ואשראי בנקאי בזמן. אי עמידה בתשלומים תוביל לקנסות וריביות גבוהים.
לממן השקעות חוזרות בעסק כגון רכישת ציוד, שדרוג משרד, פיתוח מוצרים חדשים וכו'. ללא השקעה העסק יישאר סטטי.
לשרוד תקופות מתות וירידה במכירות. עודף מזומנים נותן כרית ביטחון.
לממש הזדמנויות עסקיות כמו רכישת ציוד במבצע, שיווק קמפיין חדש וכד'.
ללא תזרים מזומנים חיובי, העסק פשוט יתקשה להמשיך ולהתקיים לאורך זמן.

איך בונים תזרים מזומנים חיובי בעסק?

כדי לבנות תזרים מזומנים בריא וחיובי יש לפעול במספר מישורים:

הגדלת ההכנסות

חיפוש דרכים להגדיל מכירות ולמשוך לקוחות חדשים, למשל באמצעות קמפיין שיווקי, מבצעים והנחות לתקופה קצובה.
שקלו העלאה מבוקרת של מחירים אם השוק מאפשר זאת.
שיפור מוצרים/שירותים קיימים או הוספת קו חדש שיגדיל הכנסות.

צמצום עלויות

 • מיקור חוץ תהליכים ומטלות כמו ניהול חשבונות, גבייה, יח"צ ועוד.
 • מעבר לספקים זולים יותר תוך שמירה על איכות.
 • בחינה וקיצוץ של הוצאות מיותרות כמו פרסום לא יעיל.
 • ניהול תזרימי מזומנים שוטפים:
  • גבייה מהירה מהלקוחות – אכיפת תנאי אשראי, מעקב אחר חובות.
  • תשלום לספקים במועד האחרון על פי התנאים שסוכמו.
  • ניצול מבצעים והנחות בתשלום מוקדם לספקים.
 • הקטנת חובות והתחייבויות:
  • החזר מהיר ככל האפשר של הלוואות ואשראי.
  • עמידה בלוח סילוקין מול הבנקים ומלווים אחרים.
  • משא ומתן עם ספקים להארכת תנאי אשראי אם נדרש.
 • ניהול יתרות המזומנים:
  • השקעת עודפים בהרחבת ושיפור העסק, לא בצריכה אישית.
  • שמירת כרית ביטחון של מזומנים לתקופות מתות.
  • השקעת עודפים זמניים בפיקדונות נזילים בבנק לייצור רווח פסיבי נוסף.

לסיכום,
בניית תזרים מזומנים חיובי ויציב דורשת ניהול זהיר ואחראי של כלל התהליכים הפיננסיים בעסק – הכנסות, הוצאות, אשראי ויתרות מזומנים. על ידי אימוץ העקרונות והטיפים שהוצגו כאן, כל עסק יכול לחזק משמעותית את בריאותו הפיננסית ארוכת הטווח. אנו עומדים לרשותכם במתן ייעוץ מקצועי לבניית תזרים מזומנים איתן.